finance & control

ROTTERDAM | BINNENVAARTLOGISTIEKcentrale rol in een duurzame, veilige en efficiënte binnenvaart Onze opdrachtgever vervult een zeer belangrijke en centrale rol in een duurzame, veilige en efficiënte binnenvaart in Noordwest-Europa. Zij zorgt voor verantwoorde inzameling en verwerking van afvalstromen uit de binnenvaartsector en verzorgt daarnaast uitgifte van...