MANAGER FINANCE & ICT (recent vervuld)

MANAGER FINANCE & ICT (recent vervuld)

ROTTERDAM | BINNENVAARTLOGISTIEK

centrale rol in een duurzame, veilige en efficiënte binnenvaart

Onze opdrachtgever vervult een zeer belangrijke en centrale rol in een duurzame, veilige en efficiënte binnenvaart in Noordwest-Europa. Zij zorgt voor verantwoorde inzameling en verwerking van afvalstromen uit de binnenvaartsector en verzorgt daarnaast uitgifte van vaardocumenten. Met een efficiënte organisatie en vooruitstrevende automatisering loopt zij voorop in Europa en is een voorbeeld voor Europese collega-organisaties. Met een klein team in Rotterdam worden zowel de binnenvaartschippers en -reders als de internationale toezichthouders bediend. Voor komende jaren zijn verdere investeringen in automatiseringssystemen gepland, evenals een mogelijke herziening van afrekeningssystematieken. De Manager Finance & ICT is daarbij een belangrijk klankbord voor directie en bestuur.

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor alle financiële processen en reporting.  
 • Stuurt daartoe twee administratief medewerkers aan en de systeembeheerder.
 • Focus ligt op monitoring van het de geautomatiseerde boekings-, facturatie- en incassosystemen en daarnaast de controlling van kosten. 
 • Adviseert directie en bestuur over financiële en administratieve afwegingen en beslissingen en draagt m.n. vanuit ICT-perspectief bij aan ontwikkeling van de dienstverlening.
 • Zorgt voor jaarlijkse budgettering en vervolgens maandelijkse reporting naar directie en bestuur en neemt deel aan internationaal sectoroverleg.
 • Zorgt voor verdere uitnutting van recent ingevoerde administratieve software (Twinfield).  
 • Bereidt met collega’s ISO-audits voor en coördineert deze.
 • Onderhoudt externe contacten met onder meer accountant, auditors en fiscus.
 • Uiteraard lid van het managementteam, rapporteert aan de directeur.


Geboden wordt:

 • Een uiterst interessante en brede rol met volop ruimte om aan het organisatiebeleid bij te dragen.
 • Een zonder meer prachtige werkplek direct aan de Waalhaven.


Jouw profiel:

 • Uitstekend niveau, tenminste HBO-bedrijfseconomie.
 • Tenminste vijf jaar ervaring met accounting, controlling en reporting.
 • Bij voorkeur naast administratieve software, ook bredere ervaring met ICT vraagstukken, zoals databases of incassosystemen.
 • Ervaring in de haven- of binnenvaartsector is uiteraard handig evenals ervaring met ISO-certificatie.
 • Zoekt actief naar mogelijkheden om bedrijfsprocessen en de dienstverlening verder te verbeteren.
 • Kernwoorden zijn overzicht, hands-on, analytisch sterk, heldere communicatie.
 • Naast goed Nederlands bij voorkeur ook beheersing Duits en Engels.


Voor meer informatie bel je:

The Recruitment Company
Jos van den Brule, telefoon 010-2250215
Westerstraat 46 Rotterdam

Jouw reactie kun je sturen naar: info@recruitmentcompany.nl