MANAGER OPERATIONS (recent vervuld)

MANAGER OPERATIONS (recent vervuld)

MENSEN + PROCESSEN + STRUCTUREN | 250 MDW

Marktleider in inzameling en recycling van reststoffen in de Benelux. Voortvarende ontwikkeling tot leverancier van grond- en hulpstoffen. Omvangrijke en complexe organisatie waar komend jaar organisatorische stappen gezet gaan worden om schaal- en synergie-voordelen maximaal uit te nutten. Daarnaast wordt door inzet van nieuwe technologie steeds meer waarde uit reststromen gerealiseerd. De klantpropositie is gebaseerd op duurzaamheid door terugwinning van waardevolle materialen en effectief georganiseerde operationele processen. Concreet en marktgericht. De regio Groot-Rotterdam telt 250 medewerkers actief vanuit meerdere operationele locaties. Om de organisatie te structureren en optimaliseren zoeken wij een talentvolle en mensgerichte Manager Operations.

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor de prestaties van de regio, onder meer uitgedrukt in klanttevredenheid, rentabiliteit en effectiviteit van de operationele processen.
 • Draagt bij aan realisatie van zowel de commerciële als de operationele strategie, in nauwe samenwerking en afstemming met collega’s van andere bedrijfsonderdelen.
 • Biedt structuur en duidelijkheid aan 250 medewerkers in een veranderende omgeving.
 • Coacht en ontwikkelt daartoe locatiemanagers en teammanagers.
 • Werkt nauw samen met centrale afdelingen sales, finance en HR.
 • Past kernwaarden van de onderneming toe en draagt deze uit; focus op duurzaamheid met samenwerking als speerpunt.
 • Uiteraard lid van het managementteam en rapporteert aan de directeur.


Jouw profiel:

 • Uitstekend niveau met als opleidingsachtergrond bijvoorbeeld logistiek of (technische) bedrijfskunde.
 • People-manager met oog voor begeleiding en ontwikkeling van medewerkers.
 • Ruime ervaring in een omvangrijke logistieke setting en met vraagstukken van operationele efficiency.
 • Krachtig leiderschap: zorgt voor duidelijkheid, neemt beslissingen, geeft sturing.
 • Kennis van inzameling, recycling en opwerking van reststromen is natuurlijk een plus.
 • Tevens ervaren in het (onderhandelings)spel met professionele klanten.
 • Resultaatgericht, sterk met relevante KPI’s, houdt overzicht, onderneemt actie, realiseert.
 • Affiniteit met duurzaamheidsvraagstukken en terugwinning van reststoffen.
 • Goed Nederlands en Engels.


Voor meer informatie bel je:

The Recruitment Company
Jos van den Brule 010-2250215
Westerstraat 46 Rotterdam

Jouw reactie kun je sturen naar info@recruitmentcompany.nl