MANAGER OPERATIONS LABORATORIUM (recent vervuld)

MANAGER OPERATIONS LABORATORIUM (recent vervuld)

STRATEGIE | PROJECTEN | STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIE | LEEUWARDEN

Vitens NV is met 1400 medewerkers het grootste waterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan consumenten en bedrijven in Utrecht, Flevoland, Friesland, Gelderland en Overijssel. Focus ligt op de beschikbaarheid van bronnen met daarnaast handhaving van het hoge kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau, onder gelijktijdige verhoging van de efficiency van de organisatie: bijna 100 productielocaties, 50.000 kilometer leidingnetwerken en een jaarlijks investeringsbudget van 110 miljoen.
De waterkwaliteit wordt bewaakt door het Vitens Laboratorium in Leeuwarden (125 mdw). Naast doorlopende chemische en microbiologische analyses voor 250 eigen locaties, worden op commerciële basis ook microbiologische analyses voor externe opdrachtgevers uitgevoerd. Vanuit de omvang van de operatie zijn de analyseprocessen inmiddels met succes in hoge mate geautomatiseerd en gerobotiseerd. De organisatie en coördinatie van de laboratoriumactiviteiten is gecentraliseerd bij het bedrijfsbureau, dat ook het voortouw neemt bij oriëntatie op nieuwe technologie en vervolgens de implementatie daarvan. Voor het 27 medewerkers tellende bedrijfsbureau zoeken wij een Manager Operations met gevoel voor mensen én technologie.

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor aansturing en ontwikkeling van het bedrijfsbureau met haar organiserende en coördinerende taken binnen het Vitens laboratorium.
 • Stuurt en ontwikkelt daartoe de vier multidisciplinaire teams binnen het bedrijfsbureau en zorgt daarmee voor een optimale inzet van medewerkers en bezettingsgraad van systemen.
 • Vertaalt de strategie van Vitens naar tactische en operationele doelen voor het laboratorium.
 • Is verantwoordelijk voor innovatie en draagt bij aan strategievorming.
 • Heeft scherp oog voor verdere procesverbetering + ontwikkeling van de technologische omgeving, teneinde de vooraanstaande positie van het laboratorium te handhaven.
 • Voert onderzoeksvragen uit met daaruit voorvloeiende calculaties en realisatie van investeringsprojecten.
 • Werkt hierbij intensief samen met onder meer de afdelingen verantwoordelijk voor drinkwaterproductie, leidingnetwerken en asset management.
 • Rapporteert aan de Manager Vitens Laboratorium en vervangt deze bij afwezigheid.


Jouw profiel:

 • WO-niveau + een relevante technische opleidingsachtergrond zoals moleculaire biologie, microbiologie, chemische technologie of gelijkwaardig.
 • Ruime ervaring in een laboratorium-omgeving en zo mogelijk ook met analyses voor externe opdrachtgevers en het daaraan verbonden contract management.
 • Ten minste drie jaar ervaring als leidinggevende en met het ontwikkelen van medewerkers.
 • Strategische blik en zorgt voor verbinding, duidelijkheid en sturing.
 • Vanzelfsprekend beschikt je over ervaring met kwaliteitsmanagementsystemen.
 • Voorts heb je een sterk gevoel bij het bijzondere belang van drinkwatervoorziening voor de samenleving.


Geboden wordt:

 • een zeer vooruitstrevende werkomgeving met relevante investeringsbudgetten voor toepassing van nieuwe technologie;
 • een zonder meer goed pakket arbeidsvoorwaarden, inclusief bedrijfsauto.


Voor meer informatie bel je:

The Recruitment Company
Jos van den Brule, telefoon 010-2250215
Westerstraat 46 Rotterdam

Jouw reactie kun je sturen naar: info@recruitmentcompany.nl