MANAGER ASSETMANAGEMENT (recent vervuld)

MANAGER ASSETMANAGEMENT (recent vervuld)

OMVANGRIJK (PROJECT)PORTFOLIO | STRATEGIE-ONTWIKKELING | OMGEVINGSMANAGEMENT | TECHNOLOGIE EN DATA

Vitens NV is met 1400 medewerkers het grootste waterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan consumenten en bedrijven in Utrecht, Flevoland, Friesland, Gelderland en Overijssel. Focus ligt op de beschikbaarheid van voldoende en schone bronnen met daarnaast handhaving van het hoge kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau, onder gelijktijdige verhoging van de efficiency van de organisatie: bijna 100 productielocaties, 50.000 kilometer leidingnetwerken en een jaarlijks investeringsbudget van 110 miljoen. Met 90 medewerkers in vijf teams, Strategie & Programmamanagement, Portfoliomanagement, Omgevingsmanagement, Technologiecentrum en Netwerkperformance & Informatiemanagement, is de afdeling Asset Management verantwoordelijk voor ontwikkeling en prestaties van grondwaterbronnen en de boven- en ondergrondse infrastructuur. Daartoe stuurt Asset Management beleidsprocessen, portfoliomanagement, datamanagement en technologische ontwikkeling en heeft tot taak bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te realiseren. Om de afdeling aan te sturen en verder te ontwikkelen zoeken wij een krachtige, mensgerichte en omgevingsbewuste Manager Asset Management met strategische kwaliteiten.

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van visie en beleid terzake van beschikbare bronnen, toekomstige infrastructuur, investeringen, onderhoud, beveiliging en milieu.
 • Stuurt daartoe vijf teams aan. Strategische rol.
 • Implementeert en onderhoudt het assetmanagement proces.
 • Initieert en onderbouwt business cases voor omvangrijke investeringen, met een jaarbudget van 110 miljoen.
 • Ontwikkelt de (proces)technologische omgeving.
 • Initieert en onderhoudt een duurzame dialoog met stakeholders zoals overheden, landbouw en natuurorganisaties.
 • Werkt in wederkerigheid samen met afdelingen Winning & Zuivering, Ontwerp & Aanleg, Netbeheer & Levering.
 • Rapporteert direct aan de directievoorzitter.


Profiel:

 • WO-niveau + technische affiniteit, zoals (technische) bedrijfs- of bestuurskunde.
 • Ruime ervaring met grootschalig asset management in een technische omgeving en met aansturing van grotere teams.
 • Ervaring met implementatie van managementsystemen.
 • Begrijpt belang van strategisch bronnenbeleid en omgevingsmanagement in een breed maatschappelijk speelveld, waar investeringen vaak meerjarige onderzoeks- en afstemmingsprocessen vergen.
 • Stimuleert datamanagement en -analyse als grondslag voor besluitvorming.
 • Krachtig leiderschap: heeft impact, strategische blik; zorgt voor verbinding, duidelijkheid en sturing.
 • Heeft uiteraard sterk gevoel bij het bijzondere belang van drinkwatervoorziening voor de samenleving.


Voor meer informatie bel je:

The Recruitment Company
Jos van den Brule, telefoon 010-2250215
Westerstraat 46 Rotterdam

Jouw reactie kun je sturen naarinfo@recruitmentcompany.nl