management search in industrie, techniek en logistiek | est 1999

Componenten

management

De realisatie van de brug opgesplitst in eindverantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor deelprocessen. Het realiseren van een optimale inzet van mensen en middelen om, projectmatig of continu, tot realisatie van gestelde doelen te komen, uiteraard zonder daarbij de veiligheid en het welzijn van medewerkers en omgeving uit het oog te verliezen.

techniek & productie

Ontwerp en constructie van de brug springen het meest in het oog. Welke problemen zijn tegengekomen en welke oplossingen gevonden. Aspecten als materiaalkennis, certificatie en veiligheid spelen een belangrijke rol. Productiemanagement combineert de effectieve inzet van mensen en middelen met het oplossen van knelpunten.

logistiek & inkoop

Tijdens de voorbereidingsfase speelt sourcing van componenten en services en vervolgens inkoop en contractmanagement binnen gestelde specificaties en budgetten. De realisatiefase stelt hoge eisen aan tijdige aflevering, afgestemd op de productieplanning, wat een nauwgezette logistieke planning en uitvoering vergt.

sales & marketing

Zowel in de fase van planvorming als na de oplevering speelt marketing(communicatie) een belangrijke rol: Wat voegt het project toe aan haar omgeving ? Wat rechtvaardigt deze investering ? Wat levert het project onze onderneming op ? Daarnaast is deelname aan het prestigieuze project voor toeleveranciers en adviseurs het resultaat van een gerichte commerciƫle inspanning door accountmanagers, sales consultants en commercieel management.

finance & control

De realisatie van een brug begint met een investeringsbegroting, geconcretiseerd in het projectbudget dat nauwgezet geadministreerd en gevolgd wordt naarmate de realisatie vordert. Betrokken architect, constructeur, aannemer en toeleverancier, vinden de met de brug verbonden opbrengsten en kosten terug in hun budgetten, tussentijdse rapportages, de uiteindelijke resultatenrekening en nacalculatie.

Maatwerk

THE RECRUITMENT COMPANY hanteert oplossingsgericht maatwerk als uitgangspunt: Naast onze specialisaties bieden wij onze opdrachtgevers verschillende instrumenten om geschikt management talent te bereiken. Hierbij kunt u denken aan effectieve inzet van online media (zowel jobsites als specifieke doelgroepcampagnes), file-search, identity-search en executive search.

MAATWERK AANPAK

Oplossingsgericht maatwerk wil ook zeggen het combineren van verschillende wervingsinstrumenten om snel en doeltreffend tot resultaat te komen.

Voor nadere kennismaking met THE RECRUITMENT COMPANY en presentatie van onze aanpak, specialisaties, gerealiseerde functies en branche-ervaring belt u
Jos van den Brule op 010 – 225 0 215 of via info@recruitmentcompany.nl.

CONTACT

Westerstraat 46, 3016DH, Rotterdam

+ 31 (0)10 – 225 02 15
Klik pijltje om de kaart te openen